Børn og unge

Fremtiden tilhører børnene. De skal overtage verden. Vi har brug for, at de er fysisk og psykisk sunde og stærke.

Jeg har erfaring med mange forskellige områder i forhold til børn og unge, der har brug for hjælp:

__________________________________________________

Relevante erfaringer indenfor området:

Specialist i psykoterapi med børn.

Ansat som børnesagkyndig rådgiver ved statsamtet Århus (den nuværende Statsforvaltning) fra 2000-2005.

Ansat som psykolog på Familieambulatoriet Thoravej Kbh.NV. – et sted for stofmisbrugere med børn fra 1998-2000.

Ansat som psykolog på behandlingshjemmet for børn og unge “Magnoliagården” fra 1996-1998.

Forestået børnesagkyndige undersøgelser for Retterne og Statsforvaltningen Midtjylland i forbindelse med sager om forældremyndighed, bopæl og samvær.

Forfatter til børnebogen: “Hviskefolket og de dejlige underjordiske haver” fra 2018.

Forfatter til kapitlet ”Barnets kognitive og følelsesmæssige udvikling” i bogen ”Forældreansvarsloven – Kærligt talt” 2012.

Forfatter til børnebogen: ”Nannas to værelser” fra 2006.

Forfatter til Ankestyrelsens pjece “Når samarbejdet er svært” fra 2006.