Børnesagkyndig rådgivning til forældre

Vi er ofte meget sårbare, når det handler om vores børns trivsel.

Som forælder kan man også nemt ende i en situation, hvor man føler sig magtesløs.

Måske føler man, at det man gør, er utilstrækkeligt, men man ved ikke, hvordan man skal agere anderledes.

Den børnesagkyndige rådgivning er en samtale med forældrene om barnet.

Børnesagkyndig rådgivning henvender sig til forældre, der har overvejelser i forbindelse med konkrete problemer med barnet eller i forbindelse med skilsmisse.


Behovet for at tale med en, der kan se tingene udefra, skal ses på baggrund af, at der er sket rigtigt meget med de pædagogiske principper inden for de seneste årtier. Det er derfor ikke så nemt bare at overtage den måde, som ens egne forældre opdragede på. Der er også mange forskellige former for pædagogik og for opdragelse i samfundet som sådan. Man må selv tage stilling til, hvad man synes, er rigtigt. Det kan skabe usikkerhed, når man selv skal skabe sin egen pædagogik, og måske ikke har haft nogle gode rollemodeller i sine egne forældre. Der er samtidig meget høje idealer for børneopdragelse.

I forbindelse med skilsmisse kan der være behov for at få fokus på barnets behov. Jeg kan assistere med refleksioner om, hvad der er bedst for barnet, hvilken samværsordning der passer bedst til jeres situation og hjælpe med at få et bedre samarbejde op at stå. Hvis der er en sag i statsforvaltningen kan jeg gennemlæse indlæg og høringssvar inden det bliver sendt til Statsforvaltningen. Jeg har også opgaver for advokater f.eks. gennemlæsning af børnesagkyndige undersøgelser. 

__________________________________________________

Relevante erfaringer indenfor området:

Specialist i psykoterapi med børn.

Ansat som børnesagkyndig rådgiver ved statsamtet Århus (den nuværende Statsforvaltning) fra 2000-2005.

Forestået børnesagkyndige undersøgelser for Retterne og Statsforvaltningen Midtjylland i forbindelse med sager om forældremyndighed, bopæl og samvær.

Uddannet konfliktmægler og parterapeut.

Forfatter til børnebogen: “Hviskefolket og de dejlige underjordiske haver”.

Forfatter til børnebogen: ”Nannas to værelser”

Forfatter til kapilet ”Barnets kognitive og følelsesmæssige udvikling” i bogen ”Forældreansvarsloven – Kærligt talt” 2012.

Forfatter til Ankestyrelsens pjece “Når samarbejdet er svært” fra 2006.

Ansat som psykolog på Familieambulatoriet Thoravej Kbh.NV. – et sted for stofmisbrugere med børn fra 1998-2000.

Ansat som psykolog på behandlingshjemmet for børn og unge “Magnoliagården” fra 1996-1998.