Parterapi

parterapiMange af os har ondt i parforholdet. Det er, som om den daglige trummerum med arbejde, børn, tøjvask og TV virker dræbende på den kærlighed, vi kan huske fra engang. Resultatet kan let blive skænderier over økonomi, børneopdragelse eller den rette kost. Eller måske giver vi efter for et sidespring.

Vi starter parterapien med sammen at vælge de metoder, som vil være mest relevante at arbejde med for jer, afhængigt af jeres situation og præcise behov. Som eksempel på en metode, som er brugbar for rigtig mange par, kan nævnes Imago parterapi. Ifølge de tanker, som Imago er bygget omkring, kan vi i barndommen være løbet ind i bestemte ubehagelige situationer gentagne gange, hvor vi hver gang har reageret på en bestemt måde. Disse reaktionsmønstre har derfor ”sat sig” som et mønster i vores sind.

Den slags reaktionsmønstre forsvinder ikke af sig selv, når vi fylder 18 år, men bæres med ind i det voksne liv i en eller anden tilpasset form. Hvis vi i voksenlivet møder de samme situationer igen, vil vi reagere ud fra disse ”gamle sår” fra barndommen, som bliver brudt op igen. Hvis vi i parterapien derimod bliver opmærksomme på sine reaktionsmønstre, kan vi bearbejde dem og undgå at gentage reaktionerne hele livet.

Har man for eksempel haft en hidsig forælder, som ofte sagde ”Du duer sgu da heller ikke til noget”, bare fordi man havde begået en lille fejl, vil man som 6-årig måske være blevet meget såret. Måske vil man som 15-årig have lært sig at reagere ved at blive aggressiv for at vende situationen – og det har selvfølgelig haft en funktion på det tidspunkt.

Men hvis man som 35-årig stadig bliver aggressiv, hvis ens ægtefælle i en stresset situation lader en irriteret kommentar falde, fordi man har begået en småfejl, så er det måske ikke længere hensigtsmæssigt. Så udvikler situationen sig måske til et skænderi. I sådan en situation kan vi i parterapien arbejde med at få belyst det gamle sår og få forklaret partneren, hvorfor man reagerer så voldsomt på kritik. Det er måske nok partneren, som har ”startet” skænderiet ved at slå den første gnist – men det er ens egne sår, der gør, at man ikke bare skøjter hen over det, men at det eskalerer til en konflikt.

Når begge efterfølgende er opmærksomme på netop denne forhistorie (og andre forhistorier hos partneren, som jo også har sine “sår”), åbner der sig mulighed for, at konflikterne ikke får lov at udvikle sig så uhensigtsmæssigt. Men husk at være åben over for, hvad der viser sig af sår – det er ofte ting, I ikke vidste om hinanden.

Min rolle i parterapi kan aldrig være at afgøre, hvem af jer der har ”ret” eller ”hvad I skal gøre”. Jeg skal tværtimod hjælpe jer til selv at beslutte, hvad der er bedst for jer – sammen (eller hver for sig, hvis I beslutter at gå fra hinanden). Mit fokus er derfor ikke at støtte nogen af jer i, at den anden gør noget forkert – men derimod at hjælpe jer til at forstå jeres egen rolle i konflikterne.

Der vil i parterapi ofte indgå øvelser som hjemmearbejde.

Af andre relevante metoder til parterapi kan nævnes ACT og kropsbevidsthedsarbejde. Desuden er hypnoterapi velegnet til at fordybe processen og gøre den mere effektiv.

Klienterne til parterapi kommer fra hele Østjylland og Midtjylland – Vejle, Horsens, Skanderborg, Odder, Ry, Århus, Randers, Viborg, Silkeborg, Herning mv. For jer, der bor længere væk og har længere transport, vil det være en fordel, at klinikken er beliggende tæt ved togstation og to motorveje.

Klik her for at se parterapiens priser.

_____________________________________________________
Relevante kvalifikationer

Specialist i psykoterapi

Uddannet Imagosupervisor (2008)

Uddannet Imagoterapeut (2007)

Uddannet konfliktmægler (2002)

Har taget mange kurser om seksualitet.

Projektleder for Projekt Parvis (2005-2009), et projekt under Familiestyrelsen, der forebyggede skilsmisse vha. parsamtaler.

Cand. psych. Århus Universitet (1996)