Nannas to værelser

”Nannas to værelser” er en socialrealistisk skildring af det Nanna og Jeppe gennemgår da deres forældre skal skilles. Bogen kan bruges til at bearbejde skilsmissen og forberede barnet på en samtale i Statsforvaltningen (tidligere Statsamtet). Den er for børn i alderen 5-12 år. Forældre, pædagoger, bedsteforældre, lærere og andre kan hjælpe barnet og formidle forståelse for barnets situation ved at læse den sammen med barnet. Der er også mulighed for at få talt om nogle af de svære ting, ved at barnet genkender sig selv i historien. Borgens Forlag 2006 (udsolgt – men fås på alle landets biblioteker).